Ханшийн мэдээ

2021-11-27 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 2,849.30 2,846.00 2,854.00 2,846.00 2,851.00
EUR 3,196.63 3,150.00 3,245.00 3,150.00 3,240.00
CNY 446.12 443.00 448.80 443.00 448.50
RUB 38.17 37.20 39.40 37.20 39.10
JPY 24.70 24.20 25.10 24.20 25.10
GBP 3,803.67 3,730.00 3,860.00 3,730.00 3,860.00
CHF 3,054.08 2,980.00 3,110.00 2,980.00 3,110.00
KRW 2.40 2.31 2.43 2.31 2.43