Энгийн хугацаатай хадгаламж

Та өөрийн ирээдүйд зориулж мөнгөн хуримтлалтай болохыг хүсдэг бол бид танд энгийн хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал

  • Таны хэрэгцээнд тохирсон хугацааны сонголттой
  • Төгрөг, ам.доллар, юань, еврогийн валютаас сонгох
  • Цахим банк болон Интернэт банк ашиглан данс нээх, удирдах
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7070-1001 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Хугацаа / Валют Жилийн хүү
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
1-13 хоног 8.0%      
14-29 хоног 8.2%      
30-59 хоног 9.1%      
60-89 хоног 9.7%      
90-179 хоног 10.7% 1.8% 1.0% 1.0%
180-209 хоног 11.0%

 

2.4%

 

1.2%

 

1.2%

210-239 хоног 11.4%
240-269 хоног 11.8%
270-299 хоног 12.2%

 

2.8%

 

1.5%

 

1.5%

300-329 хоног 12.6%
330-364 хоног 13.5%
365-389 хоног 13.5% 4.0% 1.7%  1.7% 
390-539 хоног 13.7%      
540-719 хоног 13.8%      
720-749 хоног 13.9%      
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 50 юань
Гэрээ цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 4.0% 0.75% 0.0% 0.5%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага* - 0.5% 0.3% 0.4%
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг 1,500 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг 3,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг 0.5 ам.доллар
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг 0.5 ам.доллар
Данс нээх -
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

* Дансанд бэлэн бусаар орсон орлогыг бэлнээр зарлагадах тохиолдолд шимтгэл авна

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх

Харилцагчтай санхүүгийн урт хугацааны тогтвортой харилцаа үүсгэх зорилгоор шинээр 1-749 хоногийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд байршуулж буй хадгаламжийн хугацаа, мөнгөн дүнгээс хамааран суурь хүүн дээр 3.0% хүртэл хүүний урамшууллыг олгоно.

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ