"Хуримтлалын үндэс" хадгаламж

Таны хүслийг бодит болгоход Ариг банкны "Хуримтлалын үндэс" хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал

  • Тогтмол орлого нэмснээр хүү өснө
  • Сар бүр орлого хийх өдрийг сануулсан мессеж мэдээ үйлчилгээнд бүртгүүлэх
  • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд үнэгүй бүртгүүлэх
  • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
  • 24/7 горимоор ажилладаг 7070-1001 лавлах төвөөс хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Хугацаа Жилийн хүү Тогтмол хуримтлал хийсэн тохиолдолд олгох урамшууллын хүү /жилээр/* Тогтмол хуримтлал хийсэн тохиолдолд хугацааны эцэст олгох нийт хүү /жилээр/
1 сар 1.5%

 

 

 

+8.5%

10.0%
2 сар 2.0% 10.5%
3-5 сар 3.0% 11.5%
6-8 сар 3.5% 12.0%
9-11 сар 4.5% 13.0%
12 сар 7.0% 15.5%
13 сар 7.2% 15.7%
18 сар 7.5% 16.0%
24 сар 8.0% 16.5%
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Сар бүр тогтмол орлого хийх хэмжээ 10,000 - 10,000,000 төгрөг хүртэл
Хадгаламжийн дээд хэмжээ 250,000,000 төгрөг
1-8 сарын хугацаатай хадгаламжийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 0.0%
9-24 сарын хугацаатай хадгаламжийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 4.0%

* Гэрээний дагуу сар бүр тогтмол дүнгээр, тогтсон өдөр "Хуримтлалын үндэс" хадгаламжийн дансандаа орлого хийсэн тохиолдолд урамшууллын хүүг хугацааны эцэст нэмж олгоно.

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага -
Бэлэн шилжүүлэг 1,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг
Данс нээх -
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
  • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх

"Хуримтлалын Үндэс" хадгаламжийн
зөвлөмж танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ