"Хүүхдийн боловсрол" хадгаламж

Та хүүхдэдээ чанартай сайн боловсрол эзэмшүүлэхийг хүсдэг бол таны хүүхдийн ирээдүйн боловсролд гайхалтай сайхан боломж нээгдлээ

Давуу тал

 • Хамгийн өндөр хүүтэй, хамгийн урт хугацаатай хадгаламж
 • Сурлагын дүнгээс хамаарч тухайн жилд бодогдсон хүүгийн орлогын 10%-аар урамшуулна
 • Жилдээ нэг удаа хүү, хугацаа алдахгүйгээр 30 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний зарлагыг боловсролын байгууллагын дансруу шилжүүлэх боломжтой
 • Цахим банк болон Интернэт банк ашиглан дансныг хянах, удирдах
 • Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд бүртгүүлэх
 • "Хадгаламжийн даатгалын корпораци"-аар 20 сая төгрөг хүртэлх дүнг даатгуулах
 • 24/7 горимоор ажилладаг 7070-1001 лавлах төврүү хүссэн үедээ холбогдон дансны мэдээлэл, лавлагаа авах

Нөхцөл

Валют Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хүү 13.9% 3.0%
Хугацаа Хадгаламж эзэмшигч хүүхдийг 18 нас хүртэл
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар
Гэрээг цуцалсан тохиолдолд олгох хүү 4.0% 0.75%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл

 

Үйлчилгээ

Валют
Төгрөг Ам.доллар
Орлогын гүйлгээ Бэлэн, бэлэн бус орлого -
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага* - 0.5%
Бэлэн шилжүүлэг

Банк хооронд /16 цагаас өмнө/

1,000 төгрөг 1,500 төгрөг
Банк хооронд /16 цагаас хойш/ 1,000 төгрөг 3,000 төгрөг
Бэлэн бус шилжүүлэг Өөрийн данс хооронд -
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Банк хооронд /5 сая төгрөг хүртэл/ 200 төгрөг 0.5 ам.доллар
Банк хооронд /5 сая төгрөгөөс дээш/ 400 төгрөг 0.5 ам.доллар
Данс нээх -
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны хуулга /хуудас бүр/ 100 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг

* Дансанд бэлэн бусаар орсон орлогыг бэлнээр зарлагадах тохиолдолд шимтгэл авна

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал

 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
 • Хүүхэд 16 нас хүрсэн бол иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт
 • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт /Хүүхдийн эцэг, эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагч байна/
 • Гадаад иргэний хувьд нэмэлтээр Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ