Лавлагаа, Тодорхойлолтын үйлчилгээ

Тодорхойлолт гаргах

Үйлчилгээний төрөл Хураамж

-Депозит дансны тодорхойлолт /үлдэгдэлгүй/

-Зээлийн үлдэгдэл, өр, төлбөрийн талаар тодорхойлолт

-Зээлийн дансны тодорхойлолт

-Зээлжих эрхийн тодорхойлолт

-Кредит дансны тодорхойлолт

-Барьцаа хөрөнгийн тодорхойлолт

 

 

 

5,000 төгрөг

-Депозит дансны тодорхойлолт /үлдэгдэлтэй/

-Олон дансны нийлбэр тодорхойлолт

-Дансны гүйлгээ, үлдэгдлийн тодорхойлолт

-ЭСЯ-ны виз мэдүүлэгчийн дансны хураангуй тодорхойлолт

 

 

5,000 төгрөг*

Харилцах, хадгаламжийн данс нээсэн, хамтран эзэмшигчийн өөрчлөлт хийлгэснээс хойш 14 хоног дотор авч буй тодорхойлолт 30,000 төгрөг*
Онлайн тодорхойлолт Үнэгүй*

* Дансыг 1 хоног битүүмжилнэ

 

Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /интернэт банкны гүйлгээний баримт хамаарна/

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Нэг жил доторх хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх             /1 хуудас/ 5,000 төгрөг 
Нэг жилээс хойших хугацааны баримт архиваас шүүж хувилж өгөх      /1 хуудас/ 10,000 төгрөг 

 

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ