Кредит карт

 

Харилцагч таны өдөр тутмын хэрэгцээнд зориулав.  

  Давуу тал:

 • Өндөр зээлийн эрхтэй
 • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй
 •  Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй
 • Мессеж мэдээ үйлчилгээ, цахим банкны үйлчилгээг төлбөргүй авах боломжтой

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ, ХУРААМЖ

Үйлчилгээний төрөл

Энгийн

Алтан

Зээлийн эрхийн хэмжээ

100,000-5,000,000 төг

5,000,001-50,000,000 төг

Зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

75%

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

Сарын-1.8%

Жилийн-21.6%

Сарын-1.6%

Жилийн 19.2%

Бэлэн гүйлгээний хүү

Сарын-2.8%

Жилийн-33.6%

Сарын-2.6%

Жилийн-31.2%

Лимит хэтрүүлэх боломжит хувь

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног

45 хоног хүртэл

Зээл төлөх давтамж

Сар бүрийн 1-нээс 15-ны хооронд

Хамгийн бага эргэн төлбөрийн доод хувь

10%+ бодогдсон хүүгийн төлбөр

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү

1%, (мин 10,000 төгрөг)

Зээлийн лимит хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү

Сарын-2%

Картын хугацаа

1-2 жил

Жилийн хураамж

20,000  төгрөг

50,000  төгрөг

Карт нөхөн авах төлбөр

10,000  төгрөг

10,000  төгрөг

Яаралтай карт гаргах хураамж

5,000 төгрөг

Картаар нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит

ПОС /КҮБ, Өргөөдийн Банк-ПОС/

5 сая төгрөг

АТМ

 3 сая төгрөг

 Бэлэн зарлагын гүйлгээ:

Ариг Банк болон бусад банкаар дамжуулан картаас хийгдэх дараах зарлагын, шилжүүлгийн гүйлгээ байна. Үүнд:

 • АТМ болон салбарт хийгдэх бэлэн зарлага
 • Cash back  үйлчилгээгээр хийгдэх зарлагын гүйлгээ
 • Интернэт банкаар хийгдэх шилжүүлгийн гүйлгээ

Бэлэн бус гүйлгээ:

Карт болон картын дугаар ашиглан ПОС төхөөрөмж, и-коммерс үйлчилгээгээр бэлэн бус тооцоогоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авахыг хэлнэ.

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний цахим үнэмлэх
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 • Цалингийн орлоготой бол  цалингийн тодорхойлолт, Нийгмийн даатгалын дэвтэр, цалингийн дансны хуулга
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд, үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, гэрээ
 • Бусад банк санхүүгийн идэвхтэй зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга

 

 

 

 

 

Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ