Ипотекийн зээл 6%

Засгийн газраас Монголбанктай хамтран хэрэгжүүлж буй жилийн 6%-ийн хүүтэй орон сууцны зээлийг олгож байна. Өөрийн өмчлөлд буй хуучин орон сууцыг барьцаа болгон ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг төлөх боломжтой.

 • Таныг Ариг Банкаар үйлчлүүлэх бүрт халуун дулаан хамт олон угтан авах болно.

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалттай
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80 хүртэл м.кв
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй
 • Шинэ орон сууцны хувьд улсын комисс хүлээн авсан акт болон захиалгын гэрээ бусад бичиг баримтууд
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх
 • Үндсэн зээл хүсэгч нь Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон Түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт үндсэн зээлдэгчээр хамрагдаагүй байх, хамтран зээлдэгчээр хамрагдаж байсан бол үлдэгдэлгүй байх;
 • Хамтран зээлдэгч нь Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 45 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно)
 • Бизнесийн эсвэл цалингийн тогтмол орлоготой
 • Ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй
 • Зээлийн дуусах хугацаа тэтгэвэрт гарах наснаас өмнө байх
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдах боломжтой байх

Зээл шилжүүлэх:

 • Та Ариг Банкны зээл авсан салбар, тооцооны төвд хандан зээл шилжүүлэх хүсэлтээ одоогийн орлогын хэмжээг тодорхойлох баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

Зээлийн нөхцөл:

 • 80 м.кв-аас дээшгүй талбайтай орон сууц
 • Урьдчилгаа төлбөр - 30%
 • Жилийн хүү - 6% 
 • Хугацаа - 360 сар
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл-1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс ихгүй

*Зээлийн бодит өртөг: Жилийн 6.17%

Зээл шинээр олгоход бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Одоо оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Орон сууцны лавлагааг ЭУБЕГ-с авна /Банканд байгаа бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямарч эргэлзээгүй байх ёстой/
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд өр төлбөргүйг нотлох тодорхойлолт
 • Орлого тодорхойлох баримт бичиг

Зээл шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

 • Зээл шилжүүлэх хүсэлтийн маягт
 • Орлого тодорхойлох шаардлагатай баримтууд /Ариг Банкаар цалин тавьж олгодог байгууллагын ажилтан бол шаардлагагүй/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол бүртгэлтэй татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ