Хадгаламж барьцаалсан зээл

ТА бидэнд итгэж өндөр хүүтэй, найдвартай хадгаламжид мөнгөө хадгалуулсан бол гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед хамгийн бага хүүтэй зээлийг зардал чирэгдэлгүйгээр авах боломжтой.

Ерөнхий шаардлага:

 • Ариг Банкны хугацаатай хадгаламж эзэмшигч байх
 • Интернэт банк болон Покет банкаар дамжуулан Хадгаламж барьцаалсан зээл авах бол тухайн үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байх

Давуу тал:

 • Бусад төрлийн зээлтэй харьцуулахад хүү харьцангуй бага буюу сар бүрийн хадгаламжийн хүү дээр нэмэлт 0.5%-ийн хүү төлнө
 • Зээл төлөлтийн нөхцөлийг таны хүссэнээр хийж болох уян хатан нөхцөлтэй
 • Энэхүү зээлийг авахад бүрдүүлэх материал бага тул хүндрэл багатай
 • Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан авч үйлчлэх болно

Зээлийн нөхцөл:

 • Зээлийн дээд хэмжээ хадгаламжийн үлдэгдлийн 85% хүртэл
 • Урьдчилсан хүүт хадгаламжийг барьцаалсан зээлийн дээд хэмжээ хадгаламжийн үлдэгдлийн 70% хүртэл
 • Хуримтлалын үндэс хадгаламжийг барьцаалсан зээлийн дээд хэмжээ хадгаламжийн үлдэгдлийн 70% хүртэл
 • Зээлийн жилийн хүү*: Хадгаламжийн жилийн хүү + 6%
 • Өргөдлийн хураамж: 3,000 төгрөг
 • Интернэт банк болон покет банкаар зээл авах бол өргөдлийн хураамж: 0 төгрөг
 • Зээлийг авсан өдөртөө хаах эсхүл зээл төлөлт хийсэн тохиолдолд: 5,000 төгрөг

 Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх 
 • Хадгаламжийн дэвтэр / хадгаламжийн гэрчилгээ

*Харилцагчтай санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэх зорилгоор стратегийн ач холбогдол бүхий харилцагчийн хүсэлт, зээлийн судалгаа шинжилгээ, санхүүгийн үр ашигт үндэслэн хугацаатай хадгаламжийн хүүн дээр жилийн 3.6-6.0% нэмж хадгаламж барьцаалсан зээлийн хүүг тогтоох боломжтой.

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ