Хөрөнгө оруулалтын зээл

Ерөнхий шаардлага:

 • Зээлээ үр ашигтай ашиглах чадвартай, боломжтой байх
 • Сүүлийн 12 сарын турш тухайн бизнесээ тасралтгүй эрхэлсэн байх
 • Бизнесийн үр ашгийн тооцооллоо хийж, хөтөлдөг байх
 • Хэрвээ тусгай зөвшөөрөл шаарддаг бизнес эрхэлдэг бол холбогдох зөвшөөрөл, лицензүүдийг авсан байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн өр зээлгүй байх

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн зориулалт Зээлийн дээд хэмжээ (төг) Дээд хугацаа (сар) Зээлийн эргэн төлөх Зээл, зээлдэгчийн эрсдлээс хамааран олгох зээлийн хүү
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай объект худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

120

/Ам.доллараар бол 60 сар/

Эхний  12 сар үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно, үлдсэн төлбөр сар бүр тэнцүү байна

 

Төгрөгөөр

Сарын /1.55%-2%/

Жилийн /18.6%-24%/


 

 

 

Ам.доллараар

Сарын /0.9%-1.5%/

Жилийн /10.8%-18%/

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай ажлын байр худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай талбай худалдан авах

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Өөрийн өмчлөлийн худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай обьект шинээр барих

2 тэрбум

/2 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Бизнесийн зориулалтаар ашиглах газар худалдан авах

400,000,000

/400 сая төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

Өөрийн өмчлөлийн худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффисын зориулалттай объектэд капитал засвар хийх, өргөтгөх

1 тэрбум

/1 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

60

/Ам.доллараар бол 60 сар/

Бизнесийн зориулалтаар ашиглах тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм худалдан авах

500,000,000

/500 сая төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар/

48

/Ам.доллараар бол 48 сар/

Зээлийн нийт хугацааны 1/3-т үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмж  худалдан авах Төлбөр сар бүр тэнцүү байна
Оффисын тавилга, эд хогшил худалдан авах

 

Ач холбогдол:

 • Зээлийн дээд хэмжээ 2 ТЭРБУМ ₮ хүртэл болж Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгчийг мөн дэмжин ажиллаж байна.
 • Энэхүү зээлийг урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар олгож байгаа.
 • Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлөх боломжтой.
 • Ариг Банкны мэргэжлийн, туршлагатай зөвлөн халамжлагчид зөвхөн танд зориулсан тусгай нөхцөлийг санал болгох боломжтой.
 • Зээлийг шуурхай шийдвэрлэн олгоно.
 • Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан авч үйлчлэх болно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүссэн гараар бичсэн өргөдөл /сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг бүхий/
 • Зээл хүсэгчийн анкет банкны маягтаар
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ ЭХЭУБГазрын зээлийн барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
Онцлох

Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

Ариг Банк Зээлийн урамшуулалт аян зарлалаа

СОНИРХОХ