Ханшийн мэдээ

2023-12-09 Бэлэн Бэлэн бус
Валют Монгол Банк Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,425.94 3,419.00 3,438.00 3,419.00 3,428.00
EUR 3,692.82 3,630.00 3,760.00 3,630.00 3,760.00
CNY 478.47 475.00 483.00 475.00 482.00
RUB 37.30 30.00 41.00 35.00 41.00
JPY 23.78 23.20 24.40 23.20 24.30
GBP 4,305.04 4,230.00 4,400.00 4,230.00 4,400.00
CHF 3,910.00 3,820.00 4,030.00 3,820.00 4,020.00
KRW 2.62 2.40 2.70 2.55 2.69