Corporate Gateway

Байгууллагын ERP систем (санхүүгийн программ) болон бусад системтэй банкны цахим банкны (https://ibank.arigbank.mn/) системийг интеграци хийснээр банкны үйлчилгээг өөрийн систем, санхүүгийн программаас авах боломж олгох үйлчилгээ юм.

Банкнаас үзүүлэх боломжууд

 • Банк доторх гүйлгээ
 • Банк хоорондын гүйлгээ
 • Багц гүйлгээ 
 • Цалингийн гүйлгээ
 • Банканд бүртгэлтэй данснуудын үлдэгдлийг шалгах
 • Бүртгэлтэй дансны хуулгыг өөрсдийн программ дээрээ татах
 • Гаалийн төлбөр дангаар болон багцаар төлөх, лавлах
 • Амжилттай хийгдсэн төлбөрийн гүйлгээний мэдээлэл (Гааль)
 • Валютын ханш лавлах
 • Гадаад гуйвуулга
 • Лимит өсгөх /Хүсэлт явуулан өсгөнө/

Давуу тал

 • Цаг хугацаа хэмнэнэ
 • Хүний оролцоог багасгана
 • Хурдан шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх

Шимтгэлийн нөхцөл

Үйлчилгээнд сарын суурь хураамж байхгүй ба хуулга харах, татах үйлчилгээ шимтгэлгүй байна. Харин өөрийн санхүүгийн системээс гүйлгээ хийх тохиолдолд Цахим банкны үйлчилгээний ХШЕН-ийн дагуу тооцогдоно.

Үйлчилгээний төрөл Хураамж
Өөрийн данс хооронд 0 төгрөг
Ариг банкны данс хооронд 100 төгрөг
Бусад банкны данс руу 200 төгрөг
Өдөрт хийх гүйлгээний лимит 50,000,000 төгрөг /3 тэрбум төгрөг хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой/

Бүрдүүлэх материал

 • Корпорэйт Гэйтвэй үйлчилгээний хүсэлт
 • Корпорэйт Гэйтвэй үйлчилгээ авах тухай бичгээр гаргасан хүсэлт
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах

Анхаарах зүйл

 • Ариг банканд байгууллагын харилцах данс нээлгэж,  IBANK үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байх
 • Хөгжүүлэлтийг хүсэлт гаргагч байгууллага хариуцах ба “Хамтран ажиллах гэрээ”-г байгуулна. Хөгжүүлэлтийг гуравдагч байгууллагаар хийлгэх тохиолдолд Байгууллага өөрөө хөгжүүлэгчтэйгээ гэрээ байгуулсан байна
 • Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж байсан байгууллагаар хөгжүүлэлт хийлгэх бол зөвхөн хүсэлт гаргасан байгууллагаас албан бичиг авна
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

АРИГ БАНКНЫ “ТӨМӨР ЗАМ” САЛБАРЫН БАЙРНЫ ГАДНА, ДОТОР ЗАСВАР, ТОХИЖОЛТЫН АЖИЛ ХИЙХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

СОНИРХОХ