Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Ариг банктай хамтран ажиллах гэрээт байгууллагаас гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, тавилга, компьютер зэргийг хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр түргэн шуурхай авах боломжтой.

Ерөнхий шаардлага:

 • Банкны салбар, тооцооны төв байрлах орон нутагт тогтмол хаяг дээр оршин суудаг байх
 • Өрхийн тогтмол орлогын эх үүсвэртэй, баримтаар баталгаажсан байх
 • Ажил эрхэлдэг бол тухайн байгууллагад 6 сараас дээш хугацаанд тогтмол ажиллаж буй үндсэн ажилтан байх
 • Бизнес эрхэлдэг бол хуулиар хориглоогүй, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, холбогдох баримт бичиг бүрэн, сүүлийн 6 сар тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлсэн, бодит орлоготой байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Сард төлөх зээлийн хүү, үндсэн төлбөрийн нийт дүн нь зээл хүсэгчийн сарын цэвэр орлогын 60%-аас хэтрэхгүй байх
 • Банктай хамтран ажиллах гэрээт байгууллагаас цахилгаан хэрэгсэл, гэр ахуйн бараа, компьютер худалдан авах

Зээлийн нөхцөл: 

Зээлийн хэмжээ 10,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.7% - 1.9%
Жилийн 20.4% - 22.8%
Урьдчилгаа төлбөр 10% - 20%
Барьцаа хөрөнгө Худалдан авч буй гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, тавилга
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 20.64% - 23.06%

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
 • Цээж зураг 1%
 • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх
 • Зээл төлөх орлогыг нотлох баримт бичгүүд
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой баримт бичгүүд
 • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал

Хамтран ажиллагч байгууллагууд:

"Номин Тав Трейд" ХХК
"Номин Трейдинг" ХХК
"Маая гүүд карго" ХХК
Онцлох

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

АРИГ БАНКНЫ “ТӨМӨР ЗАМ” САЛБАРЫН БАЙРНЫ ГАДНА, ДОТОР ЗАСВАР, ТОХИЖОЛТЫН АЖИЛ ХИЙХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

СОНИРХОХ