Ханган нийлүүлэгчийн зээл /Жилийн 500.0 сая төгрөгөөс дээш орлоготой/

Бизнес эрхлэгч ТАНЫ Бизнесийн ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдалгүй явуулахад тань бид тусална. Танд манай уян хатан нөхцөлтэй "Ханган нийлүүлэгчийн зээл" тохирно гэдэгт итгэж байна.

Ерөнхий шаардлага:

  • Банктай хамтран ажиллах гэрээт байгууллагад бараа бүтээгдэхүүн тогтмол нийлүүлдэг, нийлүүлэлт хийж эхэлснээс хойш 2 жилээс багагүй хугацаа өнгөрсөн байх
  • Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажил үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ нь хүчин төгөлдөр байх
  • Жилийн борлуулалтын орлого 500.0 сая төгрөгөөс дээш байх

Барьцаа хөрөнгө:

  • Эргэлтийн хөрөнгө, үйл ажиллагаанаас орох орлого

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ Сүүлийн 12 сарын борлуулалтын орлогын нийлбэр дүнгийн 80%-иас хэтрэхгүй буюу зээлийн дээд хэмжээ 3 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.5% /Жилийн 18%/
Зээлийн хугацаа  12 сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл  1% буюу 2,900,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Зээл эргэн төлөх нөхцөл Зээл, зээлийн хүүний нийлбэр сар бүр тэнцүү
Барьцаа хөрөнгө  Эргэлтийн хөрөнгө, үйл ажиллагаанаас орох орлого

Зээлийг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал олгоно.

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

АРИГ БАНКНЫ “ТӨМӨР ЗАМ” САЛБАРЫН БАЙРНЫ ГАДНА, ДОТОР ЗАСВАР, ТОХИЖОЛТЫН АЖИЛ ХИЙХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

СОНИРХОХ