Кредит карт

Ариг кредит картыг таны өдөр тутмын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулав.

 

Давуу тал:            

 • Лимитийн хэмжээ өндөр
 • Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс 45 хоног чөлөөлнө
 • Уян хатан төлбөрийн нөхцөл

Үйлчилгээний нөхцөл: 

Үйлчилгээний төрөл Иргэн Байгууллага
Энгийн Алтан Бизнес кредит карт

Кредит картын эрхийн хэмжээ

100,000-5,000,000

төгрөг түүнтэй тэнцэх

ам.доллар

1,000,000-30,000,000 

төгрөг түүнтэй тэнцэх

ам.доллар

100,000-150,000,000 

төгрөг түүнтэй тэнцэх

ам.доллар

Хугацаа 2 жил хүртэл

Бэлэн бус гүйлгээний хүү

Сарын - 2%

Жилийн - 24% 

Бэлэн гүйлгээний хүү

Сарын - 2.4%

Жилийн - 28.8%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс

чөлөөлөх хоног

45 хоног
Барьцаа

Ирээдүйн орлого.

10 сая төгрөгөөс дээш зээлийн картын хувьд

нэмэлт машин, үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа

Ирээдүйн орлого.

20 сая төгрөгөөс дээш зээлийн

картын хувьд нэмэлт машин,

үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа

Бэлэн гүйлгээний лимит

75%

Лимит хэтрүүлэх боломжит хувь

10%
Зээл төлөх давтамж Сар бүрийн 1-ээс 15-ны хооронд

Хамгийн бага эргэн төлбөрийн доод хувь

Зарцуулсан дүнгийн 10% + хүү, шимтгэл
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл 1%, (min 10,000 MNT)

Зээлийн лимит хэтрүүлсний шимтгэл

2.0%

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах шимтгэл

1.0%
Картын худалдаалах үнэ 20,000 MNT 50,000 төгрөг 30,000 төгрөг
Карт нөхөн авах төлбөр 10,000 төгрөг
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Картаар нэг өдөрт хийх гүйлгээний лимит
ПОС /КҮБ, Банк-ПОС/ 5,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
АТМ 5,000,000 төгрөг
Нэмэлт нөхцөл

Харилцагчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн өдрийн гүйлгээний

лимитийг өөрөөр тогтоож болно.

Картын бэлэн орлогын гүйлгээ
Ариг банкин дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Картын бэлэн зарлагын гүйлгээ
Ариг банкнаас

MNT данс - Төгрөг авахад шимтгэлгүй, Гадаад валют авахад банкны

арилжааны ханшаар тооцно.

Гэрээт банкнаас 300 төгрөг
Бусад дотоодын банкнаас 500 төгрөг
Картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) дээр худалдан авалт хийх
Ариг банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Гэрээт банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Бусад дотоодын банкны КҮБ Шимтгэлгүй
Төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх - Цахимаар 10,000 төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээнд 300 төгрөг
Төрийн үйлчилгээний төлбөр төлөх - КҮБ 10,000 төгрөгөөс доош дүнтэй гүйлгээнд 200 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют -
Пин код өөрчлөх /Банк/ 500 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют 500 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют

Интернет Пин код авах,

өөрчлөх /АТМ/

100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют -
Картын үлдэгдэл шалгах
Ариг банкны салбар дээр Шимтгэлгүй
Гэрээт банкны салбар дээр 100 төгрөг

Дотоодын бусад банкны

салбар дээр

100 төгрөг
Картын гүйлгээнд тавих хязгаар
Нэг өдөрт хийгдэх гүйлгээний тоо 100 удаа
ПИН код зөв оруулах оролдлогын тоо 3 удаа

Бэлэн гүйлгээ: 

 • Бүх ATM-с бэлэн мөнгө авах
 • Банкны салбар, тооцооны төвөөс бэлэн мөнгө авах
 • Интернэт банкаар шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

Бэлэн бус гүйлгээ:

 • ПОС төхөөрөмж дээр картаа уншуулах худалдан авалт хийх
 • Онлайн худалдан авалт хийх

 Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх
 • Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан 1 хувь цээж зураг
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Бусад орлого нотлох баримт бичиг

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

STORAGE SERVER ХУДАЛДАН АВАХ

СОНИРХОХ