Мессеж мэдээ

Мессеж мэдээ үйлчилгээ нь харилцагчийн дансаар хийгдсэн бүх төрлийн гүйлгээний мэдээлэл болон бусад мэдээллийг тухай бүр харилцагчид мессежээр хүргэх үйлчилгээ юм.

Давуу тал:

  • Дансныхаа орлого, зарлагын гүйлгээний мэдээллийг авах боломжтой
  • Төлбөрийн картаа алдсанаас гарах аливаа эрсдэлээс хамгаална
  • Зээлийн төлбөр төлөх өдрийн мэдээллийг авах боломжтой
  • Хэдэн ч данс холбож гүйлгээний мэдээлэл авах боломжтой
  • Гар утсаараа үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой

Нөхцөл:

МЕССЕЖ МЭДЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БҮРТГҮҮЛЭХ  0 төгрөг
НЭГ МЕССЕЖНИЙ ТӨЛБӨР (ХОЛБОГДОХ ДАНСНААС АВНА) 50 төгрөг

Зайнаас хүсэлт гаргах: 

  • Харилцагч өөрөө Ариг Банканд бүртгэлтэй гар утасны дугаараасаа 133060 гэсэн тусгай дугаарт мессеж илгээн “Мессеж мэдээ” үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.
  • Орлого, зарлагын гүйлгээний мэдээлэл авах бол банкны 133060 тусгай дугаарт дараах байдлаар мессеж илгээнэ.

“Мессеж мэдээ” үйлчилгээнд дараах зааврын дагуу бүртгүүлнэ:

[on] [Мэдээлэл авах данс] [Шимтгэлийн данс] [Мэдээний төрөл: z = зөвхөн зарлага, o = зөвхөн орлого, zo = зарлага, орлого]                                         

Жишээ нь: on 2100000010 2100000011 z гэж бичиж илгээнэ.


Хэрэв Зээлийн төлбөр төлөх өдрийн мэдээлэл авах бол банкны 133060  тусгай дугаарт дараах байдлаар мессеж илгээнэ.  [on] [Зээлийн данс] [Шимтгэлийн данс]
Жишээ нь: on 2100000033 2100000011 гэж бичиж илгээнэ.   

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД болон ЭНД дарж танилцана уу.

Онцлох

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

АРИГ БАНКНЫ “ТӨМӨР ЗАМ” САЛБАРЫН БАЙРНЫ ГАДНА, ДОТОР ЗАСВАР, ТОХИЖОЛТЫН АЖИЛ ХИЙХ КОМПАНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

СОНИРХОХ