Онцлох

ПОС төхөөрөмж эзэмшигчдийн анхааралд

Ариг банкны ПОС төхөөрөмж дээр гадаадын банкны карт ашиглахдаа олон улсын маргаантай гүйлгээ гарахаас сэргийлэн дараах зүйлсийг анхаараарай.

СОНИРХОХ
Ханшийн мэдээ 2024-03-02
Валют
Авах
Зарах
3,373.00
3,392.00
3,580.00
3,730.00
466.00
474.00
30.00
41.00
4,150.00
4,420.00
Дэлгэрэнгүй